” خبرگزاری امروز – Milad FA “ به گزارش امروزنا و به نقل از پیج Yahsat News نظرسنجی جدیدی در مورد فرکانس جدید شبکه فارسی ۱ نوشته شده است که از بینندگان در مورد کیفیت سیگنال و داشتن نویز بر روی این فرکانس نظرخواهی شده است.

برای شرکت در نظرسنجی از تارنمای زیر استفاده نمایید :

https://www.facebook.com/YahsatNews?ref=ts&fref=ts