خبرگزاری امروز:

کانال راه فردا فعلا از روی ماهواره ترکست قطع شده .

این کانال به پخش غیر قانونی مسابقات فوتبال در ماهواره ترکست میپرداخت که اهمال و کوتاهی ماهواره ترکست در این مدت زیاد واقعا جای تعجب داشت ….

بنظر میرسه این پخش غیر قانونی سبب قطع این کانال توسط ترکست شده است .البته اینطور بنطر میرسد .